Retour en teruggavebeleid

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Teruggave kan enkel na contact met gereedschappenmagazijn via mail info@gereedschappenmagazijn.be.

De consument moet zelf instaan voor teruggave van de goederen aan gereedschappenmagazijn. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de consument.

Teruggave van goederen wordt enkel aanvaardt wanneer de goederen onbeschadigt zijn en in de originele verpakking zitten.

Bij teruggave van de goederen moet de consument zijn aankoopbewijs kunnen voorleggen.